Hoe lopen de plannen? Schotens semesterrapport 2021

In september komt op de gemeenteraad steeds een semesterrapportering. In dit document geeft het managementteam, de leidende ambtenaren van de gemeente, een stand van zaken over het meerjarenplan. Ze maken dat rapport onafhankelijk op over de eerste twee kwartalen. Het geeft raadsleden de kans om een evaluatie te maken van het uitgevoerde beleid.

“Hoe lopen de plannen? Schotens semesterrapport 2021” verder lezen
Vond je dit interessant? Delen mag!

Gemeenteraad vleugellam?

Op de gemeenteraad van juni besliste de meerderheid om de bevoegdheden van de gemeenteraad in te perken. Die gaven ze dan aan het schepencollege . Onze CD&V-fractie was daar niet mee akkoord. Die delegatie beperkt de gemeenteraad en bij uitbreiding de openbaarheid voor de Schotenaar. Hieronder vind je de technische tussenkomst.

“Gemeenteraad vleugellam?” verder lezen

Vond je dit interessant? Delen mag!

Digitale gemeenteraad: met lange tanden achter gesloten deuren

Vanwege de corona-crisis kon de gemeenteraad niet fysiek vergaderen. Daarom stelden we de vergadering van maart uit. Maar een gemeente moet blijven draaien… daarom moest de vergadering van april doorgaan. Een digitale gemeenteraad bood de uitweg. Al moesten we dan wel met lange tanden achter gesloten deuren vergaderen.

“Digitale gemeenteraad: met lange tanden achter gesloten deuren” verder lezen

Vond je dit interessant? Delen mag!