Repliek op het Meerjarenplan 2020-2025

Het meerjarenplan 2020-2025, hét beleidsdocument voor de komende jaren, is een lijvig document en, dankzij het tijdig doorsturen, konden we het helemaal instuderen. Binnen mijn fractie debatteerden we grondig hierover en twijfelden we zelfs lang hoe we zouden stemmen.

Positief

Er staan veel goede dingen in dit plan… Dat kunnen, en willen, we niet ontkennen. Gezien de beperkte spreektijd zal ik geen opsomming geven, maar ik kies 3 hoogtepunten.

  1. Het concept voor buurtfietsparkings lanceerden we op het einde van de vorige legislatuur nog in het schepencollege, wordt in 2020, 2022 en 2024 in testcases uitgevoerd. Het zal de mobiliteitsshift én het samenleven (ken je buur) helpen.
  2. Het is daarnaast ook positief dat bijna alle actiepunten uit het herziene GRS in de meerjarenplanning werden opgenomen. Dit zal helpen om het eigen karakter van onze gemeente te bewaken.
  3. En tot slot is er ook nog de belofte om een vrijwilligersbeleid uit te werken. Persoonlijk vroeg ik daar in februari nog naar dus ik ben zeer tevreden dat het bestuur hiermee aan de slag gaat.

Bezorgdheden

Jullie bouwen goed voort op de vorige bestuursperiode, al leggen jullie, begrijpelijk, wel wat eigen accenten. Graag delen we ook enkele bezorgdheden.

  1. Als eerste bezorgdheid: kan de echte schepen voor ICT en personeel zichzelf bekend maken? Want als we dat vergelijken met de vorige legislatuur merken we daar wel een duidelijke trendbreuk op, er zal nu wel voldoende geïnvesteerd worden in ICT…
  2. Alle gekheid op een stokje binnen mijn fractie leeft een zeer grote bezorgdheid. Het is geen verwijt aan de meerderheid, maar een waarschuwing. De laatste tijd zijn er heel wat personeelsbewegingen: aanwervingen, promoties, maar ook heel wat afvloeiingen van ervaren krachten. Collega’s springen in om al dat werk van gestopte mensen op te vangen. Nieuwe aanwervingen lossen dit probleem op termijn wel op, maar in dit meerjarenplan (met heel veel projecten in de eerste twee jaar) is geen ruimte voor inwerk- en leertijd van de nieuwe beroepskrachten. Onze bekommernis is daarom een verhoogd risico op burn outs die nefast kunnen zijn voor de werking van de diensten en de Schotenaar die moet vaststellen dat gedane beloftes niet ingelost kunnen worden. Neem het alsjeblief mee en bekijk of je die timing van enkele projecten iets meer kan spreiden.
  3. Onze tweede bezorgdheid: we kunnen met dit plan niet opmaken welke actiepunten uit het herziene mobiliteitsplan nu echt aangepakt worden. Hierin liggen voor onze gemeente heel wat uitdagingen. We zouden daarom willen vragen om dit in de volgende commissie mobiliteit verder uit te spitten.

Negatief

Naast de positieve zaken of de bezorgdheden zijn er negatieve elementen. We zouden hier kunnen wijzen dat we onze investeringsreserve voor de toekomst opeten (de AFM daalt jaarlijks) of dat er hier weer een gebroken verkiezingsbelofte is (Schoten schuldenvrij in 2024), maar ik denk dat de leden van de meerderheid onze dada’s al wel kennen. Zo niet komen ze de komende jaren nog genoeg aan bod… Een volledige opsomming overschrijdt de spreektijd en is, zeker voor de meerderheidsgemeenteraadsleden aan de overkant, een saaie boel die ze morgen al vergeten zijn.

Alternatief

Probleem

Maar onthoudt alsjeblief wel het volgende. Het is niet iets waar we tegen zijn, maar iets dat we missen. Het is niet iets dat fout gedaan wordt, maar iets dat gewoon ontbreekt: In lijn met het vage bestuursakkoord mist dit meerjarenplan creatieve ambitie, toekomstvisie, goesting in verandering. Dat zit er niet in. Dat kan en moet anders met het belangrijkste bestuursdocument.

Nu is het als oppositie enorm eenvoudig om zoiets te zeggen. En eigenlijk ook extreem flauw. Wij moeten het niet doen. Daarom hebben we een alternatief voorstel uitgewerkt. Een idee dat binnen dit meerjarenplan past en een win-win voor de Schotenaar en het bestuur betekent. We zijn creatief met  twee projecten uit jullie plan aan de slag gegaan…

Constructief alternatief

De flatjes van de Van Craenstraat worden gerenoveerd in het kader van veiligheidswerken. Daarvoor is er in de vorige legislatuur al een reserve aangelegd: de verkoopsprijs van de flatjes in de Borgheindstraat, 1miljoen 100. Daarvan is nu 1 miljoen behouden. Al in 2000 (20 jaar geleden) staat echter in een studie voor het OCMW van een Schotense architect dat er meer nodig is dan wat oplapwerk, maar een grondige vernieuwbouw zich opdringt.

Tegelijk denken jullie aan de uitbouw van het Huis Van het Kind en zijn de nieuwe forum-gebouwen nog niet voor morgen… Het lijkt ons dan een interessante piste, nu gemeente en OCMW dezelfde aansturing krijgen en bijna volledig fusioneren, om op de site van de Van Craenstraat een nieuw complex te voorzien waar je die verschillende functies combineert. Op het gelijkvloers denken we aan het Huis Van het Kind en eventueel een uitbreiding van de academie, op de andere verdiepingen bouwen we gloednieuwe seniorenflatjes of zelfs senioren op kot. Een ideale mix waar jong, oud, opleiding, opvoeding en cultuur elkaar kunnen ontmoeten. Zo kan je de culturele as en de zorgcampus samen laten komen in dat knooppunt.

Kansen

De fusie tussen OCMW en gemeente biedt nu dit soort kansen. Zo zijn er nog heel wat out of the box ideeën mogelijk voor dit meerjarenplan. Maar we missen die creatieve ambitie, er is geen goesting in verandering, geen toekomstvisie op lange termijn.

Besluit

Schoten verdient meer ambitie. Dat is waarom we, ondanks dat er heel wat mooie initiatieven instaan, niet achter dit meerjarenplan kunnen staan.

Vond je dit interessant? Delen mag!