Waar sta ik voor?

Ik ben Dieter Peeters en voor de eerste keer kandidaat bij de gemeenteraadsverkiezingen van Schoten. Hier kan je vinden waarom en wat mijn standpunten zijn.

Schoten combineert de voordelen van een stad met de voordelen van een dorp: de nabijheid van winkels en werken zonder de onpersoonlijkheid van een grootstad. Maar we lijken het menselijke contact te verliezen.

Ik wil dat menselijke contact herstellen, opnieuw mensen samenbrengen. Zo kan Schoten haar eigen karakter terugkrijgen. Een gemeente waar we echt samenleven, waar we thuis zijn, waar we meer dan enkel bewoners zijn, maar elkaars buren. Want een goede buur is beter dan een verre vriend!


Dit wil ik via drie handvaten vastpakken.

1.  Verenigingsleven vertrouwen geven.

Zelf ben ik jarenlang als leider in de jeugdbeweging actief geweest. Eerst op lokaal niveau, vervolgens provinciaal en Vlaams. Dankzij deze verenigingen leerde ik heel wat vrienden kennen. Mensen die ik anders niet zou tegenkomen. Ook in mijn huidige sportclub kom ik nu mensen tegen die ik  anders nooit zou ontmoeten. Daarom geloof ik sterk in jeugd-, cultuur-, sport- en wijkverenigingen. Ze versterken ons sociaal weefsel.

Maar dan zullen we er wel voor zorgen dat deze verenigingen zich kunnen concentreren op hun kerntaak: activiteiten aanbieden aan hun leden en mensen samenbrengen. Vanuit de gemeente moeten we daarom het vertrouwen aan hen geven.

Waarom verminderen we de administratieve rompslomp niet?

Mijn voorstellen voor verenigingen

2. Ontmoetingsplaatsen aangenaam inrichten.

Ook mensen die geen lid zijn van een vereniging willen kansen geven om dat menselijke contact te herstellen door aangename ontmoetingsplaatsen. Dit zijn alle publiek-toegankelijke plaatsen van petanquebanen via de speeltuinen met zitbanken tot de dienstencentra en ontmoetingslokalen. Als gemeente moeten we deze plaatsen aangenaam en toegankelijk maken.

Maar ook hier zijn nog kansen en plaatsen te winnen door een betere publiek-private samenwerking.

Waarom stellen we, onder goede afspraken, geen schoolterreinen mee open?

Mijn voorstellen rond ontmoetingsplaatsen

3. Lokale handelaars steunen.

We weten allemaal dat online kopen zo gemakkelijk is. Ondertussen zijn we ons echter meer en meer bewust van de negatieve economische (nachtwerk in Nederland aan een hongerloon) en ecologische (bestelwagentjes met kleine pakjes die kilometers extra rijden) impact hiervan. Lokaal kopen heeft die nadelen niet. Bovendien versterkt dat het lokaal weefsel doordat we elkaar beter leren kennen.

Maar als we dit willen bewaren, dan moet de gemeente dringend werk maken van een stevige visie op lokaal handelsbeleid. Ons centrum zit nu op de kritische fase dat we zaken nog kunnen repareren, maar dan is er wel een pak ambitie nodig.

Waarom kijken we niet naar mogelijkheden buiten het centrum, zoals bv. den Deuzeld?

Mijn voorstellen voor lokaal winkelen


Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je dan in op de nieuwsbrief!