Blanco cheque doet draagvlak smelten

Schrijf jij een blanco cheque uit? Voorzie je een budget zonder een doelstellingenkader? Iedereen voelt aan dat dit niet klopt. Voor wat hoort wat. Toch gebeurde dat op de gemeenteraad vorige week donderdag.

Naast de sturende belastingen, die een duidelijk doel hebben, werden ook de reglementen voor de Aanvullende Personenbelasting (APB) en de Opcentiemen Onroerende Voorheffing (OOV) gestemd. Dezen zijn de belangrijkste gemeentelijke belastingen. Ze financieren de algemene werking.

Technisch

OOV
  • De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting op het kadastraal inkomen van gronden, gebouwen, …. Je betaalt dus een belasting op de (theoretisch) huurprijs van je huis. Ze is relatief stabiel.
  • De OOV is het percentage daar bovenop dat naar de gemeentekas gaat. Het woord percentage is enigszins vreemd, want sinds jaar en dag is die breuk hoger dan 100%. In Schoten bedraagt het 724,18.
  • In totaal brengt dit voor onze gemeente Schoten 12.623.389€ op. Dat is 28,5% van haar gemeentelijke totale inkomsten.[1]
APB
  • De personenbelasting betaalt je op je inkomen. Iedereen die hier woont of zijn vermogen beheert, moet die betalen. Ze stijgt en daalt met onze lonen…
  • De APB is het percentage dat je extra betaalt als gemeentebelasting. In Schoten is dat percentage 6,7%.
  • Het totale bedrag is 10.473.422€. Dat komt overeen met 23,7% van de totale gemeente-inkomsten.

Dat zijn enorme bedragen! Met zo’n bedrag spring je niet lichtzinnig om. Het gaat (letterlijk) over het geld van mensen.

Draagvlak

Niemand betaalt graag belastingen. We doen het omdat het moet én omdat we hopen dat het goed gebruikt wordt. Als dat laatste niet zeker is, dan smelt het draagvlak.

Daar ligt het probleem. In Schoten legde de meerderheid deze bedragen op zonder dat ze al een plan hebben wat ze ermee gaan doen! Het bestuursakkoord is te vaag. Een concreet investeringsplan is er nog steeds niet.

Daarom stelde CD&V voor om deze reglementen uit te stellen. Zo kunnen ze samen met de investeringen goedgekeurd worden. De link tussen investering en belasting is dan duidelijk, wat het draagvlak verstevigt.

De meerderheid ging hiermee niet akkoord. Ze stemde de reglementen toch. CD&V heeft zich dan ook onthouden van de stemming.

[1] Alle bedragen zijn gebaseerd op het budget 2019

Vond je dit interessant? Delen mag!