Zwarte Piet Brengt Veel Snoep: tussenkomst begroting

Het was een moeilijke begroting en bespreking die voorlag. Ze is wat later dan gepland, maar ze was ook wat moeilijker dan verwacht. Ik wil dan ook de voltallige administratie danken die hieraan gewerkt heeft.

We hebben op de twee raadscommissies al van gedachten kunnen wisselen. Vanuit cd&v is er heel veel dat we nog zouden kunnen zeggen en vragen over deze begroting, maar ik denk dat het belangrijkste is dat we hier op de hoofdzaken focussen. Voor ons zijn dat 5 zaken, die ik voor mezelf in het ezelsbruggetje “Zwarte Piet Brengt Veel Snoep” heb gestoken. En ik begin positief

“Zwarte Piet Brengt Veel Snoep: tussenkomst begroting” verder lezen

Hoe lopen de plannen? Schotens semesterrapport 2021

In september komt op de gemeenteraad steeds een semesterrapportering. In dit document geeft het managementteam, de leidende ambtenaren van de gemeente, een stand van zaken over het meerjarenplan. Ze maken dat rapport onafhankelijk op over de eerste twee kwartalen. Het geeft raadsleden de kans om een evaluatie te maken van het uitgevoerde beleid.

“Hoe lopen de plannen? Schotens semesterrapport 2021” verder lezen