Begrotingswijziging 2024: Het afgepakte cadeau

Dit was mijn tussenkomst over de laatste begrotingswijziging van deze legislatuur.

Collega’s,

Hier ligt de budgetaanpassing voor. Dat is nu voor het 5de jaar van deze legislatuur hier op de gemeenteraad. Het is op basis van jullie prioriteiten opgesteld, dat zeggen we al verschillende jaren, want we missen bijvoorbeeld deze legislatuur echt wel een reflex voor betaalbare huisvesting, maar tegelijk is het wel de manier om jullie aangekondigde doelen tegen jullie geplande daden af te wegen.

Goede zaken

Eerst wat goede zaken:

Er zijn een aantal investeringen verschoven van 2023 naar 2024. Dat is realistischer qua timing én bovendien kan ik dan volgende keer niet zagen de realisatiegraad die te laag is. Dank daarvoor. Kwatongen beweren dat dit de lat verlagen is, maar dat zou ik niet durven. Ik zeg, beter laat dan nooit.

We zijn ook blij dat een aantal projecten worden opgestart met een langere tijdshorizon. Het geeft continuïteit naar de toekomst…

  • Onderzoek restauratie Kasteel 2024
  • Sporthalcomplex 2026
  • Geïntegreerd breed onthaal, warm doorverwijzen 2025

Minder goede zaken

We betreuren wel dat ook onze meerjarenplanning hierdoor leidt aan de ziekte die Belfius “de investerings- en beleidscyclus” noemt: veel aangekondigde investeringen in het jaar net voor de verkiezingen. Normaal zou een goed meerjarenplan dit moeten tegengaan, maar dit is een probleem in bijna alle Vlaamse gemeenten.

Het is daarom dat ik ook wat teleurgesteld was in de communicatie van het bestuur. “Schepencollege zet eindspurt in met stevig investeringsprogramma: “58 miljoen om Schoten verder te vernieuwen””. 58 miljoen, maar eigenlijk feitelijk vooral achterstallige investeringen uit de vorige jaren… Nu, zoals daarstraks gesteld, beter laat dan nooit.

Schotenaren krijgen het cadeau, dat hen de vorige jaren altijd afgepakt is.

De indexatie van een aantal toelages hadden we ook graag gezien. Schotense verenigingen, Appel en Ei,  … hebben de voorbije jaren de waarde van hun subsidie zien dalen door de inflatie.

Bezorgdheid

Tot slot heeft onze fractie wel één punt van bezorgdheid: De investerings-inkomsten van 1.2 miljoen op de meerjarenplanning voor 2025. Zijn die niet te voorbarig?

Dat gaat over de verkoop en verkaveling van de gronden van de List. Die gronden krijgen een score D volgens de watertoetskaart en kunnen ons inziens beter bouwvrij gehouden worden in functie van regenwatercaptatie en robuust groen. Wat als de verkavelingsvergunning wordt aangevochten en vernietigd? Is het wel opportuun om het laatste stukje groen op de List te verdichten? Kan dit niet beter een beleidskeuze van het volgend bestuur zijn?  En dit is geen punt van kritiek, we hebben het zelf ooit ook voorgesteld, maar een bezorgdheid die we wel willen aankaarten.

Vond je dit interessant? Delen mag!