Hoe lopen de plannen? Schotens semesterrapport 2021

In september komt op de gemeenteraad steeds een semesterrapportering. In dit document geeft het managementteam, de leidende ambtenaren van de gemeente, een stand van zaken over het meerjarenplan. Ze maken dat rapport onafhankelijk op over de eerste twee kwartalen. Het geeft raadsleden de kans om een evaluatie te maken van het uitgevoerde beleid.

Collega’s,

Ik citeer uit de zitting van september 2020:

“Interessant rapport. Dit zou de stoefnota moeten zijn van deze meerderheid. Maar jullie zijn hier zelf blijkbaar niet zo enthousiast over, want er is zelfs geen presentatie van de highlights. “

En dat is dit jaar 100% hetzelfde. Komaan schepenen, dit is het moment waarop jullie kunnen laten zien wat jullie al gerealiseerd hebben. In andere gemeenten komen er dan powerpoints waarbij iedere schepen één of twee speerpunten van zijn beleid toelicht. Hier is er zo’n grote passiviteit in de raad en dat is jammer.

Dit is een mooi maar lijvig document. Het was enigzins jammer dat dit niet op papieren versie ter beschikking was (zoals meestal de gewoonte bij lijvige financiële documenten).

Inhoudelijke bedenkingen

In juli ontving ik immers de schriftelijke bevestiging dat het college (tegen advies van de eigen milieudienst in) besliste om de oude kerkhofmuur aan de Cordulakerk te slopen, maar in dit rapport staat op pagina 6 en pagina 9 dat de restauratie van diezelfde muur op schema ligt tegen eind volgend jaar. Hoe u dat in godsnaam gaat doen, dat wil ik wel eens horen…

Verder valt op dat alle RUP’s deadline hebben tot eind 2025. Er lag een duidelijk werkpakket klaar met het pakket Meergezinswoningen in 2018, maar jullie zijn niet verder geraakt dan een interne afstemming. Hoe komt dat?

Of de inrichting van de E10-plas. We hebben de weide ernaast verworven, we kennen de eigenaar (AWW) van de oever, maar we kunnen pas starten na een politieke keuze… Dat staat zo letterlijk in het rapport. Schepenen, waar wachten we op?

Uit het financiële rapport bleek dat we in de eerste twee kwartalen slechts een realisatiegraad haalden van 23%. Dat wil zeggen dat we nog geen vierde van onze plannen ook effectief uitvoeren.

Nieuwe projecten

Nu er staan ook goede zaken in, tiny forest, BIN2.0 samen met de politie, de Botermelkbaan, het fietsparcours,…  maar waar zijn die nieuwe projecten waarmee jullie gaan uitpakken? Bijna al deze zaken zaten al in de pijplijn toen wij lang geleden nog mee bestuurden.

Vond je dit interessant? Delen mag!