De organen van het gemeentebestuur: het verborgen vierde orgaan, het comité voor de sociale dienst

Er zijn drie politieke gemeenteorganen: de gemeenteraad, het college van burgemeester en schepenen en de burgemeester. Maar er is nog het nieuwe comité voor de sociale dienst dat sinds 1 januari 2019 bestaat. En dat heeft alles te maken met de fusie van gemeente en OCMW. En de moeilijkheden daarrond.

“De organen van het gemeentebestuur: het verborgen vierde orgaan, het comité voor de sociale dienst” verder lezen

Vond je dit interessant? Delen mag!