Waarom we de begrotingswijzing 2021 wegstemmen

Op de gemeenteraad van 28 oktober 2021 was de meerderheid niet volledig. Daardoor kon de begrotingswijziging niet goedgekeurd worden. Dat gaf wat politiek rumoer. In deze post leg ik uit waarom de CD&V-fractie dit document wegstemde.

Collega’s, 

deze kredietaanpassing is altijd een interessant document. In mei bespraken we nog de rekening van 2020. Dat gaf een blik op hoe goed het beleid gevoerd werd, volgens jullie prioriteiten dan toch. En dat was in 2020 moeilijk te beoordelen door de coronacrisis. Onze fractie heeft zich daarom toen onthouden.

Deze aanpassing van het meerjarenplan biedt ons echter een blik op jullie plannen. En dan heb ik het niet over mooie dromen of verre toekomstplannen zoals vorige dinsdag, maar over de effectieve operationele plannen vandaag en komend jaar.

Mooie plannen

Daar zijn mooie plannen bij. Ik verwijs bijvoorbeeld graag naar pagina 16 waar we prioritair werk maken van de aanpassing van de Horstebaan. Vanuit CD&V hebben we ons mee geëngageerd om een oplossing te zoeken, en we zijn blij dat die oplossing tegen volgend jaar december gerealiseerd wordt. En ongetwijfeld staan er volgens jullie her en der ook nog wat leuke zaken in, maar dan moeten jullie het ook willen toelichten.

Goed, maar uitstelgedrag

Er staan ook zaken in die volgens ons goed zouden zijn, maar die steeds weer uitgesteld worden. Ik denk hierbij aan de verdere uitrol van het project van de buurtfietsenstalling, dat nu een deadline krijgt in 2024.

Of aan de verschillende RUP’s die qua deadline allemaal achteruitgeschoven zijn. RUP Meergezinswoningen was toch een prioriteit? Waarom mogen we het dan pas eind 2023 verwachten? RUP Woonparken, waarvoor we een samenwerking hebben met de groene zes gemeenten is verschoven naar eind 2025? RUP Kleinhandelslint Bredabaan, waar collega Van Aken zich kwaad maakte met de uitbreiding van die keukenwinkel, ook verschoven naar einde 2025! Dat zijn geen slechte plannen op zich, maar van al dat uitstelgedrag dreigt afstelgedrag te komen.

Er ontbreekt wat…

En dan zijn er natuurlijk de zaken die er niet instaan. Zo hadden we graag een duidelijkere gemeentelijke strategie om post-corona verenigingen te ondersteunen. Die hadden we hier structureel kunnen invoegen.

Maar wat met ook opviel was een specifiek bedrag dat ik niet terugvond. En het gaat hier over de investeringen in ICT. Vorige gemeenteraad 16 september kondigde schepen Valkeniers hier aan dat er 3 miljoen geïnvesteerd zou worden in ons ICT-bestand want de toestand was rampzalig. Ik ben blij dat de schepen, die ondertussen toch al bijna 10 jaar bevoegd is voor ICT tot inzicht komt, maar als we in de investeringspost gaan kijken (p 160) dan zien we daar dat het budget de komende jaren inderdaad 3 miljoen bedraagt, maar daarin zitten ook de kosten van ons infrastructuurbeheer… Ik kijk dus uit naar de informatiesessie van 24 november om te zien waar de schepen het geld zal halen voor zijn ict-investering.

conclusie

Dit zijn natuurlijk maar enkele kleine voorbeelden, maar onze fractie kan in het geheel deze kredietaanpassing niet goedkeuren. Er zijn teveel zaken die niet de juiste prioriteit krijgen… We zullen dus tegenstemmen.

meer info over het politieke rumoer vind je hier: GVA

Vond je dit interessant? Delen mag!