Middenveld: de democratische zweep

Verenigingen brengen mensen samen, maar ze maken ook de brug tussen de individuele burgers en het (gemeente)bestuur. Daarom is een sterk middenveld nodig.

Het klinkt raar, maar het beste dat een overheid, lokaal of bovenlokaal, soms kan doen om een probleem op te lossen is niets. Want door altijd zelf op te treden verhindert ze de groei van verenigingen die het probleem aanpakken. Veel te veel denken we dat alleen politiek voor een oplossing zorgt. Terwijl net de maatschappelijke druk en verbinding het nodige draagvlak oplevert.

Een mooi voorbeeld zagen we vorige maand op de Schotense gemeenteraad. De Vlaamse Waterweg, de beheerder van oa. het Albertkanaal en de Schotense vaart, kiest ervoor om de verschillende sassen te automatiseren. Ze kunnen die dan bedienen vanaf één centraal punt bedienen. Zo moet er geen saswachter fysiek meer meegaan, wat dienstverlening en efficiëntie verbeterd. Maar daardoor is er geen veiligheidscontrole meer ter plaatse. Daarom komt er rond ieder sas een groot hek om voetgangers tegen te houden.

Sinds de aanleg van de Vaart deden de verschillende sassen echter dienst als brug tussen beide oevers. Daarom wordt de Vaart niet beschouwd als een obstakel in onze gemeente. Maar net als een verbindend element.

De Vaart is geen obstakel in onze gemeente, maar een verbindend element.

Deze beslissing vecht het wijkbestuur van wijk Zwaan met vuur aan. Voor hen snijdt dit hun wijk dwars door midden. Bovendien kunnen de inwoners van het deel sas 6 niet meer tot aan een bushalte, tenzij ze kilometers omlopen. Door gebruik te maken van het spreekrecht (via het punt “bestuursakkoord”) hield de wijkvoorzitter een oproep aan de politiek om het probleem aan te pakken. Nadat de schepen en de burgemeester antwoord gaven op de vraag, sloten alle politieke fracties zich één voor één bij de wijkvereniging aan en spraken ze hun steun uit.

Wanneer de bevoegde schepen nu in onderhandeling gaat met de Vlaamse Waterweg, heeft hij niet alleen het politieke gewicht van Schoten achter zich, maar ook het maatschappelijke. Die twee samen zijn veel sterker en verbeteren onze onderhandelingspositie.

Dit voorbeeld bewijst de stelling van de socioloog Robert Putnam: democratie wordt niet verzwakt, maar integendeel versterkt als er tussen de burgers en de overheid een levendig en krachtig  verenigingsleven staat. We moeten het middenveld dan ook erkennen in haar waarde.

Vond je dit interessant? Delen mag!