Delegatie-fout juridisch rechtgezet

Na alle delegaties in juni, bleek in september dat er een fout was gebeurd. Daarom moest een gemeenteraadsbesluit ingetrokken worden. Er werd vervolgens een nieuw besluit gestemd.

Beste collega’s

Onze fractie is uiteraard tevreden dat we het juridisch foutieve besluit over de retributies intrekken en rechtzetten.  We zijn blij dat het advies uit de vorige gemeenteraad gevolgd wordt, al betreuren ik dat onze externe klachtenprocedure nodig was.

Dat detail terzijde zijn we blij dat ons Schotense gemeentebestuur met deze beslissing aantoont dat ze zelf conform de wet handelt. Dat zou een evidentie moeten zijn. Maar het wordt iets symbolisch wanneer de “leader of the free world” aan de andere kant van de Atlantische oceaan ermee dreigt om zelfs zijn eigen grondwet niet meer te volgen. Hier detecteren we een vergissing, volgens mij een accidentele misinterpretatie, en zetten we het recht. Daarvoor kan de meerderheid op onze steun rekenen.

Schotense gemeentebestuur handelt conform de wet

Maar, en voor een groot deel is dit dezelfde kritiek als in juni, als CD&V kunnen we niet geloven dat al deze delegaties een beter bestuur opleveren. De Schotenaren verliezen transparantie en openbaarheid van bestuur. De gemeenteraad is minder betrokken en zo daalt de inspraak van iedereen.

Er is geen administratieve winst, want er is minder externe controle. Er is ook geen politieke winst, want deze absolute meerderheid moet met geen enkele moeilijk coalitiepartner rekening houden. Zelfs als schepen Valkeniers voor de verandering wel zijn mond open doet, heeft hij, volgens zijn eigen woorden, toch geen gewicht om in de schaal te werpen. Althans toch geen politiek gewicht.

Slapende gemeenteraad

Mijn collega Erik Block hield hier, exact een jaar geleden, een pleidooi gehouden om de gemeenteraad te dynamiseren. Zo kan de participatie verhogen. Om het democratische debat breder te trekken en buiten de muren van de raadszaal te breken. Niemand van ons wist toen hoe profetisch hij was, want hier zitten we nu, buiten de raadszaal, in de Kaekelaar.

Jammer genoeg is er buiten die verhuis, niets in huis gekomen van de democratische vernieuwing die toen nog door het college,  bij monde van schepen Hendrickx, beloofd is. En voor een deel is dat door corona, maar toch niet helemaal. Het buitenspel zetten van de gemeenteraad, bijvoorbeeld in het afsprakenkader met de adviesraden, toont aan dat dit bestuur vooral een lippendienst bewijst aan participatie.

Conclusie

Er is geen administratieve, geen politieke en zelfs geen democratische winst. Daarom steun onze fractie de delegatiedrift van het college niet. We zullen bij het tweede besluit tot delegatie tegenstemmen.

Vond je dit interessant? Delen mag!