Nood aan vrijwilligersbeleid

Vrijwilligers zijn waardevol. Daarom vraag ik in de week van de vrijwilliger voor een gemeentelijk vrijwilligersbeleid op de gemeenteraad van 28 februari. Vorming, minder administratieve rompslomp en een eigen loket!

Deze week is de Week van de Vrijwilliger. Onze gemeente nodigt al haar vrijwilligers dan ook uit voor een bedankingsfeest donderdag 28 februari, zowel op de middag als ’s avonds. Dit is een goed initiatief en vanuit onze CD&V-fractie willen we daar dan ook onze waardering voor uitspreken. We hopen dat het ook de komende jaren de nodige en passende aandacht blijft krijgen.

Maar naast al het positieve wil ik ook de aandacht vestigen op het feit dat het vrijwilligersleven het in het algemeen moeilijk heeft. De veranderende samenleving, de doorgeschoten individualisering, het slaapdorp-gevaar, de nieuwe vrijwilliger… al deze zaken maken het minder en minder eenvoudig voor onze verenigingen om hun werking draaiende te houden.

Twee voorbeelden maken de moeilijke situatie duidelijk:

Vorige week schreef De Standaard dat Vlaanderen een nieuw knelpuntberoep heeft: jeugdtrainer. Het werd me bevestigd door een Schotense jeugdtrainer dat ook hier bij ons de druk op de ketel staat. Als je alleen verantwoordelijk bent voor een jeugdploeg (zelfs als het de B- of C-ploeg is), dan is dat een zware last.

Voor jeugdbewegingen is het ook niet altijd evident om voldoende leiding te vinden. Niet zelden lost men dit op door de oudste leden ineens te promoveren tot leiding. Verschillende Schotense jeugdbewegingen hebben dit de voorbije jaren gedaan.

Ik ben dan ook blij dat onze gemeente de vorming van jeugd-vrijwilligers blijft steunen. Maar dit zouden we moeten uitbreiden. Enerzijds het train-de-trainer-principe (waarmee we de kader/kernvrijwilligers leren hun vrijwilligersploeg gezond te houden) en anderzijds de individuele steun voor alle vrijwilligers.

Daarnaast eiste Beweging.net deze week meer ademruimte voor de vrijwilligers, met onder andere een vrijwilligersloket. Dit loket kan helpen om vrijwilligers de weg te wijzen in de moeilijke regelgeving (GDPR, SABAM, verzekeringen, …). Ik ben geen lid van beweging.net, maar deze vraag wil ik heel graag mee ondersteunen.

Daarom kom ik tot volgende vragen aan de Schepen voor Samenleven:

  • Wat vindt u als Schepen van een mogelijk algemeen vrijwilligersloket, zoals het ondernemersloket? Is dit een haalbare piste voor Schoten?
  • Komt er een uitbreiding van de subsidie naar alle vrijwilligers, ongeacht het beleidsdomein waarbinnen hun vereniging valt, voor vormingsondersteuning?
  • Krijgt het vrijwilligersbeleid een eigen hoofdstuk in het bestuursakkoord in maart én het meerjarenplan in november?
Vond je dit interessant? Delen mag!