Blij om een saai reglement

Vanavond wordt op de gemeenteraad het (technische) erkenningsreglement voor Schotense verenigingen besproken en (hopelijk) goedgekeurd. En dit (op het eerste zicht) saaie besluit maakt me blij. Laat me met een eenvoudig voorbeeld uitleggen waarom.

UPDATE: vanuit de oppositie kwamen er een aantal bedenkingen en de vraag tot onderzoek. Daarop werd de definitieve beslissing uitgesteld.
Waarom werden die vragen niet in de voorbereidende commissievergadering gesteld?

Ik was vorige week één van de politieke sprekers op het memorandumdebat van de cultuurraad. Een van de opvallende zaken in het memorandum, was de frustratie over de reservatie van de grote Kaekelaar-zaal. Het stoorde enkele leden van de cultuurraad dat zijzelf, als Schotense verenigingen, geen voorrang kregen. Het probleem was duidelijk. Een mogelijke oplossing leek me ook duidelijk: een week voorinschrijvingsrecht voor Schotense verenigingen.

Maar bij het uitwerken van die oplossing stootte ik al snel op het probleem: er is geen definitie voor een Schotense vereniging! De huidige erkenning loopt via de verschillende adviesraden. Voor de cultuurraad moet twee derde van het bestuur Schotenaar zijn, voor de jeugdraad de helft van de leden, voor de sportraad moet minstens de helft van de activiteiten in Schoten plaatsvinden… Het zijn op zich allemaal goede voorwaarden, maar voor verenigingen is dit zeer onduidelijk. Zeker omdat je die erkenning nodig hebt om bijvoorbeeld vuilbakken of tafels van de gemeente te ontlenen…

Er is geen definitie voor een Schotense vereniging!

In 2016 begon de overkoepelende dienst Vrije Tijd met het schrijven van een uniform reglement. Ze kwamen hiervoor luisteren bij de verschillende adviesraden (vanuit de jeugdraad hadden we enkele kleine, maar belangrijke opmerkingen), pasten hun eerste versie aan en bleven schaven aan het eindresultaat. Dat staat nu vanavond op de agenda van de gemeenteraad.

Dit basisreglement vereenvoudigt de administratieve molen voor Schotense verenigingen. En dat maakt me blij. Een woordje van dank aan de auteurs van dit reglement is dan ook gepast.

Vond je dit interessant? Delen mag!