Beheerraad zwembad, een democratische spiegel?

Niet alles slaagt. Soms lukt iets niet. Maar je kan er dan lessen uit leren. Vorige gemeenteraad werd mijn advies over de beheer het zwembad niet gevolgd…  Wat kon er beter?

Hieronder vind je mijn tussenkomst. Ze leverde niet het gewenste resultaat. Maar de vraag is wat er fout ging? Wat kan beter?

Tussenkomst 28/2 Beheerraad Zwembad

Beste collega’s,

 ik geloof dat hier over deze interlokale sportvereniging Schoten-Brasschaat (de beheerraad van ons zwembad) een vergissing is gebeurd. Ik wil me ook alvast verontschuldigen, want, tegen mijn gewoonte in, zal dit een lange tussenkomst zijn. Daarbij zal ik ook regelmatig cijfers en jaartallen aanhalen, dus ik raad iedereen aan om potlood en papier bij de hand te nemen. Zo kan je mijn verhaal het beste volgen.

Wettelijk kader

Het voorstel van het schepencollege dat hier ter tafel ligt volgt, strictu sensu de letter van de wet, maar druist volledig in tegen de geest van de wet én zeker tegen de manier hoe we hier in Schoten de beheerraad van het zwembad altijd samenstellen.

 Een ILV zonder rechtspersoonlijkheid hoeft decretaal slechts één vertegenwoordiger per gemeente te hebben, met onze zes statutair zitten we daar ruim aan. De statuten zijn sinds 2002 niet aangepast.

Het probleem zit me bij de verdeling van het aantal zetels tussen meerderheid en oppositie. Het zal u niet verbazen dat ik de huidige 5 – 1 verhouding onrechtvaardig vindt, maar laat me ten gronde uitleggen waarom. Dit is geen oppositie “om de oppositie”.

Historiek

Van 2002 tot 2006 bestond de meerderheid hier in de gemeenteraad uit 19 zetels, de oppositie had er 12. Een meerderheid van 61%. Binnen de beheerraad daar gingen 4 zetels naar de meerderheid en 2 naar de oppositie (AGALEV en VBlok). Alle oppositiepartijen waren  zo vertegenwoordigd.

Van 2007 tot 2012 bestond de meerderheid hier uit 18 zetels, de minderheid telt er dan 13. Een meerderheid van 58%. Binnen de beheerraad daar gingen 4 zetels naar de meerderheid, 2 naar de oppositie. Alle oppositiepartijen vertegenwoordigd (AGALEV en VB).

Van 2013 tot 2018 bestond de meerderheid hier uit 23 zetels, de minderheid uit 8. Dat is de grootste meerderheid sinds de oprichting van! 74%! Een enorme marge! Bijna ¾ van de hele gemeenteraad. 5 zetels gaan daar naar de meerderheid, 1 naar de minderheid. Een stijlbreuk,  maar ze weerspiegelde wel het beste de gemeenteraad.

Nu in 2019 telt de meerderheid 17 zetels, de oppositie 14. De kleinste marge sinds de oprichting van sportoase in 2002. 55%. En toch stelt men hier die 5-1 verdeling opnieuw voor… dat gaat toch in tegen de geest van de wet?

Voorstel oplossing

Hoewel het ideale scenario zou zijn dat de iedere oppositiepartij deel uitmaakt van de ILV, begrijp ik dat dit niet kan… De meerderheid zou dan plots de minderheid zijn. De 55% hier in de gemeenteraad geeft jullie recht op drie zetels. Dat staat vast.

Maar een goede weerspiegeling van de gemeenteraad zou die andere drie zetels verdelen over de oppositie. Dat is ook waarom ik die percentages vernoemde, het geeft steeds die weerspiegeling weer.

Daarom stel ik twee scenario’s voor.

  • Het eerste is dat de fracties een voorstel opmaken en dat hier aan de vergadering voorleggen.
  • Het tweede is dat we een vrije stemming toestaan en dat de zes hoogst gerangschikte kandidaten de gemeente vertegenwoordigen.

Om deze voorstellen te overwegen, vraag ik de schorsing van de vergadering.


Resultaat op de gemeenteraad

Na de schorsing ging de meerderheid niet akkoord met een alternatief voorstel of met een vrije stemming. Zijn postjes dan belangrijker dan een democratische afspiegeling?


Maar de belangrijkste vraag blijft wel: wat kon er beter in mijn argumentatie? Hoe had ik hen wel kunnen overtuigen…. Als je een idee hebt, laat het dan weten.

 

Vond je dit interessant? Delen mag!