Aanzet tot een bestuursakkoord: beloftes voor Schoten

In de gemeenteraad van januari vroeg ik aan de burgemeester naar het  bestuursakkoord. De burgemeester vroeg  om geduld tot maart. Maar zelfs dan was er nog geen bestuursakkoord. Dus schreven we zelf een aanzet tot bestuursakkoord .

We gaan dat [presentatie bestuursakkoord nvdr.] op diezelfde rustige manier doen. Moet dat april zijn? Zeker niet! Zal dat februari zijn? Wellicht richten we ons op maart om daar met iets te komen.

Burgemeester Maarten de Veuster, gemeenteraad 31 januari 2019, punt 24

Op de gemeenteraadsagenda van  maart viel de afwezigheid van een bestuursakkoord voor onze mooie gemeente extra hard op.  Er is nochtans geen bijzondere wijziging in de coalitie gebeurd en mogelijke vertragingsredenen werden reeds besproken in januari.

Waarom?

Vanuit de CD&V-fractie willen we niet blijven stilstaan, maar samen met de huidige meerderheid constructief vooruit werken. Zonder dat akkoord kunnen we niet starten aan de inhoudelijke discussies in de gemeenteraad over de gemaakte keuzes.

Zonder dat akkoord kan ook de administratie niet beginnen aan de beleidsvoorbereiding van het meerjarenplan 2020-2025.

Onze gemeente valt stil, 160 dagen na de verkiezingen.

Daarom schreef ik een aanzet tot bestuursakkoord.

Inspiratie?

CD&V is geen deel meer van de meerderheid. Wij zijn oppositie en dat moeten we respecteren. Die aanzet mag daarom niet gefundeerd zijn op het Schotense CD&V-verkiezingsprogramma (hoewel we de nieuwe meerderheid warm aanbevelen van er inspiratie uit te putten). Als dat wel zo zou zijn, dan zou de meerderheid het gewoon wegstemmen.

Daarom is de aanzet tot bestuursakkoord gebaseerd op uitspraken en beloften gemaakt door het nieuwe college van burgemeester en schepenen sinds 3 januari. Stiekem zijn het ook beloftes die ik graag steun, zoals een sterker ondernemersbeleid.

Er zijn wel belangrijke gaten naar onderandere personeelsbeleid, klimaat, participatie en financiën, omdat hierover nog geen publieke uitspraken werden gedaan.

Resultaat

Er zijn twee duidelijke resultaten.

  1. De meerderheid stemde dit document weg. N-VA en OpenVLD weigeren de beloftes van hun eigen schepenen te steunen!
  2. Net voor de gemeenteraad ontvingen de raadsleden en de pers een uitnodiging om op 8 april naar de voorstelling te komen van het bestuursakkoord. Eindelijk, 176 dagen na de verkiezingen. Maar waarom kon dit niet nu al op de gemeenteraad?
Vond je dit interessant? Delen mag!