Een oplossing voor het huishoudelijk reglement

Als je in de media de politiek volgt, lijkt het enkel te gaan over ruzie en meningsverschillen. Maar dat is niet correct. Politiek gaat veel over samenwerking. Zo vonden we in Schoten samen een betere oplossing voor het huishoudelijk reglement.

Het lijkt alsof het water tussen politieke partijen zeer diep is. Alsof je steeds moet kiezen voor het één en tegen het ander. Maar dat is niet zo. Binnen de media wordt op die verschillen gefocust omdat dat nu eenmaal een beter verhaal geeft. Dat is geen mediakritiek van mij, de pers moet nu eenmaal hun oplage verkocht krijgen.

Wat

In een vorige post verwees ik naar het uitgestelde huishoudelijk reglement. Hierin werden heel wat zaken geschrapt die de (actieve) openbaarheid van bestuur op de helling plaatsten. Een mooi voorbeeld is de toelichtingsnota, die wat uitleg bij de agenda geeft. Het gevaar is dat de politiek zich dan in haar ivoren toren terugtrekt. De oppositie viel dit dan ook met vuur aan.

Gelukkig had de meerderheid de moed om naar onze opmerkingen te luisteren. Het reglement werd uitgesteld  om het te verbeteren.

Hoe

Om naar alle bezorgdheden te luisteren, organiseerden we een overleg met de fractieleiders van iedere fractie (meerderheid + oppositie), eventueel versterkt door een tweede persoon. Daarnaast schoven ook de voorzitter van de gemeenteraad, de burgemeester en de schepen van communicatie (als vertegenwoordiger van het college had zij het op zich genomen om oplossing voor het huishoudelijk reglement te schrijven) aan de vergadertafel.

Over veel van opmerkingen was er een consensus. Soms zochten we een tussenoplossing. Zo vonden we voor de meeste vragen een antwoord. Het volledige reglement en opmerkingen doorwerken, duurde gemakkelijk zo’n drie uur.

Het resultaat

De oplossing voor het huishoudelijke reglement is een hele stap vooruit, maar we zijn er nog niet helemaal

Een aantal zaken zijn structureel verbeterd. Enkel voorbeelden:

  • Schotenaren krijgen niet alleen toegang tot de agenda en de toelichtingsnota van de gemeenteraad, maar ook tot de besluiten van het college.
  • De commissies vergaderen minstens 2 keer per jaar in plaats van 1.  Al deze vergaderingen zijn in principe openbaar.

Er zijn nog wel een aantal bezorgdheden. Zo is er nog geen actieve verwittiging voor burgers bij een agenda-update, maar hier zoeken we naar een technische oplossing. Ook een eventuele livestream wordt nog onderzocht. Daarom vroeg ik of we na de zomer het gehele reglement, inclusief het toekomstige audioverslag, konden evalueren.

Vond je dit interessant? Delen mag!