Duty of the opposition?

It’s the duty of the opposition to oppose. De minderheid moet tegen zijn is een bekende boutade. Maar ik vind dat niet correct. Als oppositie heb je vier mogelijkheden: goedkeuren, tegen zijn, verbeteren of aanvullen.

Deze vier mogelijkheden zijn vrij logisch. Geen topwetenschap, maar ik lijst ze hier even op met enkele Schotense voorbeelden bij.

Goedkeuren

Het lijkt niet zo, maar over veel zaken zijn we het in de Schotense politiek met elkaar eens. Die halen zelden de kranten, ze hebben weinig nieuwswaarde. Maar bijvoorbeeld zijn we het in de gemeenteraad kamerbreed eens over het grote dossier van de A102: als die noodzakelijk zou zijn, dan moet die ondergronds in een tunnel.

In de gemeenteraad worden daarom heel wat agendapunten unaniem goedgekeurd.

Tegenzijn

Soms mag je als oppositie gewoon inhoudelijk tegen zijn. De verschillende politieke partijen hebben verschillende prioriteiten. Als er dan keuzes gemaakt worden, verschillen de voorkeuren. Het budget is beperkt en vaak is de keuze voor het ene een keuze tegen het andere. Je kan niet tegelijk een speeltuin en een hondenwei op dezelfde plaats leggen.

Het voordeel als oppositiepartij is dat je daarbij geen compromissen moet sluiten. Je kan glashelder je standpunt communiceren. In de meerderheid moet je steeds rekening houden met je coalitiepartners.

Het nadeel is dat je hier geen bruggen kan maken. Het is moeilijk om de meerderheid hier te overtuigen van hun standpunt aan te passen.

Verbeteren

Als oppositie moet je extra kritisch zijn. Ga niet zomaar akkoord met een eerste visie van een meerderheid. Kijk buiten het kader en denk aan aanvullende of alternatieve voorstellen. Zoek naar bijkomende informatie. Ook al ben je het in grote lijnen eens met de uitgangspunten, dan nog kan zo een tweede lezing het startvoorstel verbeteren.

Met goede argumentatie kan je dan de gemeenteraad overtuigen om je verbetering door te voeren. Dat is moeilijk. Soms lukt het niet (zoals met het zwembad) maar soms levert het extra goede resultaten op, zoals bij het huishoudelijk reglement.

Aanvullen

De meerderheid heeft haar bestuursakkoord dat ze als handleiding gebruiken voor hun beleidsbeslissingen. Je kan hierbinnen of hierbuiten voorstellen indienen. Een actie die past binnen een bepaalde beleidsdoelstelling waar je het mee eens bent. Maar soms kan je een gat vinden en daar in een actie voorzien. Zo vul je het beleid aan met extra acties.

Vanuit onze fractie dienen we daarom nu ons voorstel rond groendaken tegen wateroverlast in. Het is een suggestie die we constructief doen om Schoten beter te maken.

Vond je dit interessant? Delen mag!

Eén antwoord op “Duty of the opposition?”

Reacties zijn gesloten.