Statuten, huishoudelijk reglementen en ongeschreven regels

Iedere vereniging heeft statuten. Die regelen de fundamenten van die vereniging. Maar daarnaast heb je een huishoudelijk reglement voor de belangrijke, maar niet essentiële zaken. En dan heb je tot slot, als kers op de taart, de ongeschreven regels.

Statuten = Wet

Voor de gemeenteraad zijn de statuten duidelijk. Dat is het wettelijk kader. Het decreet lokaal bestuur, de wetten in het Belgische staatsblad. Dat is het fundament, de koude rots. Het bepaalt de grenzen en de mogelijkheden. Maar het blijft vrij kil en koud. Het kan zich niet aanpassen aan de specifieke cultuur van een bepaalde gemeente. Het is een “one-size-fits-all”.

Gelukkig erkent de decreetgever dit en verplicht het decreet zelf de opmaak van een huishoudelijk reglement door de gemeenteraad. (Art. 38 DLB)

Een huishoudelijk reglement, op maat gemaakt

Het reglement wordt geschreven met de Schotense gevoeligheden in acht. Het bepaalt de Schotense spelregels. Het zijn de wortels van de werking, op de koude wettelijk rots. Zo regelt het bijvoorbeeld de inspraakprocedure voor burgers. En dat reglement wordt regelmatig herzien.

Ik vond het daarbij jammer dat de huidige bestuursploeg enkel inzet op de passieve openbaarheid, waardoor alleen de actiefste burgers politiek betrokken worden. Door het schrappen van het actief versturen van de uitnodigingen werp je onbedoeld een dam op en trekt het bestuur zich terug in een ivoren toren.

In Schoten had de oppositie (nog) geen inspraak gekregen in de opmaak van dat reglement, er waren dan ook heel wat opmerkingen op de eerste gemeenteraad. Daarom stelde de gemeenteraadsvoorzitter voor om het punt naar de volgende vergadering te verzetten. Hij kreeg hiervoor de steun van oppositie en meerderheid. We schaven het samen met een delegatie per partij bij.

Alvast bedankt voor het creëren van die mogelijkheid!

Ongeschreven regels: de kers op de taart

Tot slot zijn er nog de gebruiken en de gewoontes. Dit  is het beste deel van de regels die gelden. Je kan die alleen leren door te doen. Ze zijn niet neergeschreven, maar zijn een onderdeel van de hele verenigingscultuur. Iedere organisatie kent zo’n regels, van je vriendengroep tot je werk.

Voor de Schotense gemeenteraad waren dit de zwarte kaften… Tot vorige week donderdag nog raadselachtig voor mezelf en iets om binnenkort hier uit te leggen. De bloemen bovenop het geheel!

Vond je dit interessant? Delen mag!