“De waarden van het lokaal bestuur”

Op de gemeenteraad van november bespraken we “de waarden van het lokaal bestuur”. Dit managementdocument legt uit waar we als organisatie inhoudelijk voor staan. 

De waarden van het lokaal bestuur… Vorige gemeenteraad was dat hier nog een onderwerp van discussie bij het agendapunt van de rechtspositieregeling. Het was toen de eerste keer dat de raadsleden van dit document werd ingelicht.

Binnen de rechtspositieregeling kregen deze waarden en normen een zeker gewicht. Ze zouden duidelijk maken waar ons gemeentebestuur inhoudelijk voor staat. Het was voor deze raad dan ook nodig om dat belangrijk document hier te bespreken. En, het staat vandaag op de agenda, maar ook al op de commissie vorige week. We kregen daar ook de toelichting van onze personeelsdirecteur. Waarvoor dank.

Inhoudelijke werkpunten

Toch moet ik eerlijk zijn, het uiteindelijke document stelde me een beetje teleur. Ik had me verwacht aan een diepgaander stuk dan dit. Begrijp me niet verkeerd, hier staat niets verkeerd in, maar ook niets dat onze gemeente onderscheidt van eender welke andere organisatie of bedrijf. Je kan de titel veranderen en dan elders toe te passen.

We hebben in de commissie er al even over gediscussieerd, en ik denk niet dat we heel de discussie opnieuw moeten doen, maar onze fractie betreurt dat er geen link wordt gelegd naar het extra wettelijk kader waarbinnen onze personeelsleden als ambtenaren moeten werken. Dat zijn immers formele normen en zelfs in onze eigen deontologische code, “de waarden van de gemeenteraad”, verwijzen we hier duidelijk naar.

Tegelijk betreur ik ook dat we pas in het allerlaatste stadium hiervan op de hoogte werden gesteld, we hadden hieraan graag mee geholpen. Het had van dit document een vertaling geweest van alle Schotenaren.

Toekomst

Nu het grote werk ligt nog voor ons: de concrete vertaling van deze tekst naar ieder niveau in onze organisatie. Het lijkt me nuttig dat we hiervan regelmatig een update krijgen.

Vond je dit interessant? Delen mag!