Leegstandsreglement goedgekeurd!

Heb je als oppositie impact op het gemeentebeleid? Het antwoord is ja! Mijn persoonlijk voorbeeld is de strijd tegen winkelleegstand met een leegstandsreglement…

Als oppositielid kan je meer doen dan gewoon tegen zijn. Als je zelf voorstellen aandraagt, hoop je natuurlijk dat de meerderheid ze aanneemt, maar dat gebeurt zelden. Veel vaker worden ze vervormd. Af en toe echter blijken ze, na enige tijd, de aanzet geweest te zijn voor een diepgaandere verbetering. Zo ook bij het leegstandsreglement.

Vanuit CD&V zijn we blij met voorliggend reglement. In juni 2019 stelde onze fractie reeds een zeer gelijkaardig reglement voor, maar toen hoofdzakelijk beperkt tot kernwinkelgebied. Wat hier voorligt, heeft een breder impact omdat het ook woningen omvat en voor ons volledige grondbeleid.

We herkennen hierin een heel aantal bezorgdheden die samenhingen met ons oorspronkelijke voorstel. Zeker in de vrijstellingen zien we een aantal duidelijke echo’s bijvoorbeeld  winkelpanden met een inrichting als pop-upstore of bij grote wegenwerken moeten de belasting niet betalen. Door de leegstand in de Paalstraat aan te pakken, bewaken we de belevingswaarde en het winkelplezier

Ik wil de schepen van middenstand dan ook feliciteren omdat ze de burgemeester heeft kunnen overtuigen van het nut van deze maatregel, want hij was bij de vorige bespreking hiervan nog wat sceptisch.

Vanuit onze fractie steunen we dit punt dan ook volgaarne, we denken dat dit een manier is om de woonkwaliteit én de winkelkwaliteit in onze gemeente te bewaken.

Vond je dit interessant? Delen mag!