Wil het gemeentebestuur de handelaarsvereniging opslorpen?

Via een bezorgde burger werd ik gewaarschuwd dat de gemeente een eigen handelaarsvereniging wil oprichten. Dit terwijl er een functionerende handelaarsvereniging is in Schoten: de AMBS.

Inleiding

In het bestuursakkoord 2019-2024 lezen we volgende paragraaf:

Samen met de middenstandsvereniging maken we onze kern gezellig en aantrekkelijk zodat Schotenaren maar ook klanten van andere gemeenten graag in Schoten komen winkelen en een hapje eten.

Het was dan ook verschieten toen ik begin van dit jaar in een brief van de AMBS het volgende te lezen kreeg:

Na 83 jaar middenstandswerking heeft het gemeentebestuur ons op de knieën gedwongen in die zin, dat zijzelf een nieuwe raad in het leven gaan roepen die als ‘winkeliers-ondernemingsvereniging fungeert.

Na wat rondbellen en informeren via verschillende kanalen kwam ik te weten dat dit te maken heeft met de oprichting van een KMO-raad vanuit de gemeente.

Positieve kanten

Vanuit onze partij zijn we tevreden dat het gemeentebestuur onze Schotense middenstand en ondernemers wilt ondersteunen. Ook de financiële inspanning van de gemeente, zo’n 70.000€, is een positief element aan dit verhaal. Zeker in deze coronatijd is dat een belangrijk signaal voor de kleine zelfstandigen. Maar het wegvallen van een onafhankelijke adviesvereniging met een mooie lange staat van dienst (sinds WO II !) baart ons wel zorgen.

Is die handelaarsvereniging perfect? Neen. Ze erkent zelf ook dat ze aan het zoeken zijn naar een moderne doorstart, maar wel steeds met een vrijwillige inzet. Zoals iedere gezonde vereniging trouwens.

Verplicht lidgeld of gewoon taks?

De nieuwe raad die hier opgericht wordt, is in tegenstelling niet vrijwillig. Alle handelaars zijn automatisch lid. Om die raad te financieren krijgt iedereen er een extra belasting bij. Een platte taks. Grote of kleine onderneming? Allemaal dezelfde belasting. En wie in het kernwinkelgebied gevestigd is, mag een dubbel zo hoog bedrag betalen.

Hoe dit geld besteed zal worden? Daarover zal die raad beslissen. Alle leden duiden een raad van bestuur aan, maar vanuit de grootste financier, de gemeente worden slechts twee leden afgevaardigd. De schepen en, raadgevend, een ambtenaar. Eventueel nog een extra ambtenaar op termijn. 

Principieel bezwaar

De enorme centralisatie-drang, alles in handen van de overheid, die deze coalitie aan de dag legt, is niet onze visie op samenwerken met burgers. En ik dacht dat liberalen en neo-liberalen helemaal tegen zo’n sovjetpraktijken zouden zijn.

De enorme centralisatie-drang is niet onze visie op samenwerken.

Ik verwees verder nog naar een aantal bezorgdheden. Doordat het dossier nooit in de openbaarheid besproken is geweest, zouden op een volgende raad veel beslissingen komen: het belastingsreglement, de bijhorende begrotingswijziging, de oprichting van de vzw én de toetreding van de gemeente tot die vzw Stuk voor stuk moeilijke juridische beslissingen die enkel de gemeenteraad kan goedkeuren. Bovendien stuk voor stuk essentiële bouwstenen.

Reactie

Vanuit de meerderheid werd het voorstel uiteraard verdedigd. Een aantal zaken rond de belasting werden rechtgezet. Er kwam extra duiding over de steun van de externe consulent die hiervoor aangetrokken was. En men wees naar een breed draagvlak bij vele handelaars (gebaseerd op een enquête die maar door 17% van de handelaars beantwoord was). Maar het centralisatieprincipe bleef jammer genoeg overeind in hun betoog.

Je kan dit agendapunt hier herbekijken.

Vond je dit interessant? Delen mag!